ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 1 – 12 (ตอนจบ)

ยูเซพุงเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงศักดิ์ในยุคสมัยโชซอน เขาเป็นเลิศในด้านการเล่าเรียนศึกษา และตั้งเป้าหมายว่าจะอุทิศตัวเองเพื่อเป็นหมอหลังจากที่สูญเสียแม่ไปจากการป่วยไข้ ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี ความพยายามและความสามารถก็ทำให้เขาได้ตำแหน่งที่สถาบันหมอหลวง “นาอึยวอน” แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเขา มันพรากความสำเร็จทุกอย่างที่เขาเคยได้รับ และทำให้เขาไม่อาจก้าวต่อไปได้ ซออึนอูเป็นแม่ม่ายที่ครั้งหนึ่งเคยแสดงความสามารถในการชันสูตรศพเพื่อหาสาเหตุทั้งหมดที่นำไปสู่การตาย ทว่านางก็เหมือนกับแม่ม่ายทุกคนในสมัยนั้น ที่ถูกคาดหวังให้จงรักซื่อสัตย์กับสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว โลกทั้งโลกหันหลังให้ทั้งเซพุงและอึนอู ในขณะที่ต่างก็รู้สึกว่าชีวิตช่างไร้ความหมายนั้นเอง ทั้งสองก็ได้มาพบกัน
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 1 (ตอนแรก)
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 2
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 3
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 4
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 5
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 6
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 7
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 8
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 9
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 10
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 11
ยูเซพุง ยอดจิตแพทย์โชซอน ตอนที่ 12 (ตอนจบ)