Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่1-24

20 มิ.ย. 2022
9637
Love Script (2020) รักใสใส หัวใจนอกบท/สคริปต์รัก พากย์ไทย หนุ่มหล่อ รวย เพอร์เฟค จูเหวินเซวียน หลังจากที่เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้เขามักจะมีช่วงเวลาที่เกิดภาพหลอน ว่าตัวเองเป็นองค์ชาย(ในสมัยโบราณ) จูเหวินเซวียนละทิ้งการงาน และสนใจแต่เรื่องที่ตัวเองเป็นองค์ชาย หลั่วฮ่วย เป็นจิตแพทย์ ที่ต้องดูแลจูเหวินเซวียน หลังจากที่หลั่วฮ่วยรับจูเหวินเซวียนเป็นคนไข้ ชีวิตอันสงบสุขของหลั่วฮ่วยก็หายไป เพราะต้องกลับมากลายเป็นหญิงงามในสมัยโบราณด้วย เมื่อทั้งคู่มีเวลาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกัน ทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักซึ่งกันและกันในที่สุด
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 1
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 2
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 3
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 4
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 5
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 6
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 7
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 8
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 9
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 10
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 11
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 12
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 13
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 14
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 15
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 16
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 17
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 18
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 19
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 20
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 21
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 22
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 23
Love Script (2020) – รักใสใส หัวใจนอกบท [พากย์ไทย] ตอนที่ 24