Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน พากย์ไทย ตอนที่1-40 (จบ)

15 มี.ค. 2022
13028
เรื่องย่อ Go Ahead
ซีรี่ย์จีน Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน เล่าถึงเรื่องราวของเด็ก 3 คน คือ Li Jian Jian(รับบทโดย Seven Tan), Ling Xiao(รับบทโดย Song Wei Long) และ He Zi Qiu(รับบทโดย Steven Zhang) ที่ต่างพ่อ ต่างแม่กัน ต้องเติบโตมาในครอบครัวเดียวกันและผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันโดยที่ไม่ได้ร่วมสายเลือดเดียวกัน ทั้งยังต้องพบปัญหาที่เกิดจากครอบครัวเก่าของตนตามติด นั่นทำให้พวกเขาต้องหวาดระแวงกับการสูญเสีย ท่ามกลางความรักจากสายสัมพันธ์ที่แตกต่าง ได้สอนให้พวกเขาได้เติบโต มีใจแน่วแน่ที่จะเผชิญกับปัญหาของครอบครัว เพื่อเยียวยาซึ่งกันและกันให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่อไปอย่างไร้ความหวาดกลัว และกลายเป็นคนที่ดีขึ้น
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 1
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 2
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 3
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 4
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 5
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 6
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 7
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 8
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 9
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 10
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 11
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 12
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 13
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 14
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 15
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 16
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 17
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 18
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 19
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 20
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 21
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 22
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 23
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 24
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 25
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 26
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 27
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 28
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 29
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 30
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 31
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 32
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 33
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 34
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 35
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 36
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 37
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 38
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 39
Go Ahead ถักทอรักที่ปลายฝัน [พากย์ไทย]ตอนที่ 40 ตอนจบ