CAKE RADIO 88.5 | โรงขนมผสมเพลงเพราะ

11 พ.ค. 2021
1511
คุณกำลังฟัง CAKE RADIO 88.5 | โรงขนมผสมเพลงเพราะ

CAKE RADIO 88.5 | โรงขนมผสมเพลงเพราะ

ขอเพลงเพราะกับ DJ   |   SMS : 4689885   |   โทร : 045-240888

สนใจลงโฆษณากับ CAKE RADIO 88.5 อุบลราชธานี
ทัมหมดการพาณิชย์ เลขที่ 44/1 ถ.แก้วเสนา ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร-แฟกซ์ 045-266804,0854174440,0876727981,0819749980