ເຈົ້າງາມໄດ້ແມ່ (เจ้างามได้แม่) – Gx2 Feat T’jame uno x Noy