ไม่เคยเปลี่ยนใจ – ขวัญชัย ควนเนียง [4K MusicVideo]