ไม่ยอมแพ้แค่ยอมรับ – บอม จินา (Bom Jina) x ติ๊ก เพ็ญผกา