แรงใจคนไกลบ้าน – กุ้ง สุภาพร สายรักษ์ Feat. เดือนเพ็ญ อำนวยพร