เด็กบ้านๆ – บาว The Tig, บ.เบิ้ล สามร้อย & แตง ศศิวรรณ