อย่าหาว่าหลวงไม่เตือน (feat. ก้อย กินรี) – ตุ๊ก ปัตตานี