หยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บ่ (Cover Version) – อิสร์ อิสรพงศ์ & ข้าวทิพย์ ธิดาดิน