สุดยอด – เหลือง อนุกูล x Am seatwo (cover version)