วาสนา(ภาคต่อไม้อ่อยไฟ2) | คู่แฝดโอเอ [AUDIO SING MV VERSION ]