พบกันที่วัดตะโก – ตู๋หลู ชัชรินทร์ & หนิงๆ คำพะนาง