น้ำตาหลนบนบัวแดง – พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย [Cover Version]