นางฟ้าตาปี (สาวงามแห่งเมืองคนดี) – บ.เบิ้ล สามร้อย