นับหนึ่งแล้วเริ่มต้นใหม่ (ยังมีวันพรุ่งนี้) – น้ำ กชพร