ทั้งรักทั้งเกลียด – กุ้ง ตวงสิทธิ์ [ฝน ธนสุนธร cover version]