จักเถื่อแล้ว | วินนี่ วันดู [Cover version]【Official MV】