คิดถึงใจจะขาด – หนามเตย ชอบแบบนี้ [Reproduced 2020]