ขอโทษที่เป็นความสุขให้อ้ายบ่ได้ – เดือนเพ็ญ อำนวยพร