กอดผ่านดวงจันทร์ – ไข่มุก เพ็ญสินี x บ. เบิ้ล สามร้อย